Σήμερα 14 Ιουνίου γιορτάζει: Ελισσαίος, Ελισσώ, Ελισώ, Νήφων.