Σήμερα 12 Οκτωβρίου γιορτάζουν: Ανδρόμαχος, Μάχος, Ανδρομάχη, Μάχη, Μαχούλα, Βαλάντης, Βαλάντιος.