Σήμερα 11 Σεπτεμβρίου γιορτάζουν: Ευάνθης, Ευανθία, Εύα, Ευφρόσυνος, Φρόσυνος.