Σήμερα γιορτάζουν οι: Θαλής και Θαλλής, Θάλλεια, Θάλεια και Θάλλω, Θεοδώρα, που γιορτάζει και στις 11 Φεβρουαρίου (Οσιωτάτης Θεοδώρας της Αυγούστας), στις 17 Φεβρουαρίου (Θεοδώρου μεγαλομάρτυρος του Τήρωνος), 12 Μαΐου (Οσίου Θεοδώρου εν Κυθήροις ασκήσας) και 24 Φεβρουαρίου (Ανάμνηση θαύματος κολλύβων Αγίου Θεοδώρου του Τήρωνος), Σαβίνα, Ζαμπίνα, Ζαμπία, Σωφρόνιος, Σωφρονία.