Σήμερα 11 Αυγούστου γιορτάζει: Εύπλους, Εύπλος, Εύπλοος.