Το Τεχνικό Πρόγραμμα του 2019 ενέκρινε το Δ.Σ. του Δήμου Παξών,  στην 17η συνεδρίαση του, στην οποία αφού έγινε αναφορά στο σημαντικό βαθμό υλοποίησης του προηγούμενου προγράμματος, παρουσιαστήκαν αναλυτικά τα έργα που πρόκειται να πραγματοποιηθούν το νέο έτος τόσο από την αξιοποίηση ιδίων πόρων όσο και από κεφάλαια που προέρχονται από το ΕΣΠΑ και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Ειδικότερα εξασφαλίστηκε από το Πρόγραμμα Δημοσιών Επενδύσεων (ΠΔΕ) , η χρηματοδότηση του έργου ”Αγροτική οδοποιία Αντίπαξων” , ύψους 414.193 ευρώ ενώ σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου εντάχθηκαν στο ΠΕΠ Ιονίων Νήσων δυο έργα συνολικού προϋπολογισμού 2.010.745 ευρώ, το μεν πρώτο με τίτλο ”Δράσεις ολοκληρωμένης διαχείρισης αστικών στερεών απόβλητων”, 1.637.331 ευρώ, το δε άλλο με αντικείμενο τη ”Δημιουργία πράσινου σημείου και γωνιών ανακύκλωσης”, 373.414 ευρώ.

Συμπεριλαμβάνονται επίσης τα έργα του Βιολογικού και της Αποχέτευσης που με κοινή προσπάθεια Δήμου Παξών και ΕΠΠΕΡΑΑ επανεκκινούν αφού διασφαλίστηκαν με συμπληρωματικές συμβάσεις από εθνικούς πόρους ποσά 460.810 και 1.320.000 αντίστοιχα, ώστε να ολοκληρωθούν εντός του 2019.
Από ίδιους πόρους διατίθενται 250.000 ευρώ για την κατασκευή δημοτικού κτιρίου στο οικόπεδο που έχει ο Δήμος απέναντι από την Παιδική Χαρά του Γάιου ώστε να δημοπρατηθεί εντός του έτους ενώ υπάρχει και εγγραφή ποσού 72.500 ευρώ για την ανάδειξη και αξιοποίηση του κτιρίου του Αγροτικού συνεταιρισμού της Λάκκας με την διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισμού.
Προβλέπονται επίσης έργα οδοποιίας, εξωραϊσμού κοινοχρήστων χώρων, ανάδειξης μονοπατιών, δημιουργίας νέων χώρων στάθμευσης και κατασκευής ράμπας ΑΜΕΑ συνολικού προϋπολογισμού 496.500 ευρώ.

Επίσης σε συνεργασία με την Αρχαιολογική Υπηρεσία εκπονείται μελέτη για την ανάδειξη του φρουρίου και την αποκατάσταση του ιερού ναού του Αγ. Νικολάου το κόστος της οποίας ανέρχεται στις 21.000 ευρώ και θα καλυφθεί από πρόγραμμα του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

Σε δελτίο τύπου ο Δήμος Παξών αναφέρει: «Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι πρόκειται για ένα από τα πιο εύρωστα τεχνικά προγράμματα που καταρτίσθηκαν από το Δήμο Παξών σε βάθος δεκαετίας το οποίο διαθέτει πολύ ισχυρή προοπτική υλοποίησης και αποτυπώνει ξεκάθαρα την βούληση της Δημοτικής Αρχής για την ισόρροπη και πολυεπίπεδη ανάπτυξη του τόπου μας».