Ολοκληρώθηκε η ένατη εβδομάδα λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την προστασία της πρώτης κατοικίας και την ευνοϊκή ρύθμιση και επιδότηση των στεγαστικών, καταναλωτικών και επιχειρηματικών δανείων, με υποθήκη στην κύρια κατοικία.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, από την 1η Ιουλίου που έκανε πρεμιέρα η ηλεκτρονική πλατφόρμα μέχρι και την 1η Σεπτεμβρίου, έχουν εισέλθει στην πλατφόρμα 85.628 χρήστες.

Επίσης, έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία ετοιμασίας της αίτησης συνολικά 17.925 χρήστες.

Ήδη έχουν υποβληθεί 32 αιτήσεις και διαβιβαστεί στις τράπεζες, ενώ έχουν δοθεί δύο προτάσεις ρύθμισης από τις τράπεζες και εκκρεμεί η αποδοχή από τη μεριά των δανειοληπτών.