Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στον δρόμο από Νεοχωράκι Αργυραδων έως Βραγανιώτικα λόγω ολισθηρότητας.

Συγκεκριμενα σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο της περιοχής  Αλεκο Ασπιώτη, μάλλον φορτηγό έριξε πετρέλαιο στον δρόμο με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος.

Στο σημείο βρίσκεται η πολιτική προστασία και ο ο Πρόεδρος Αργυράδων Σπύρος Μήτσουλης όπου ήδη ρίχνουν ροκανίδια.