Κλειστό είναι αυτή την ώρα το τμήμα της οδού Ι. Θεοτόκη που οδηγεί στο Ιστορικό του Ιονίου Πανεπιστημίου, καθώς εκτελούνται εργασίες του ΔΕΔΔΗΕ στα καλώδια των στηλών.