Ο Πολιτιστικός Χορευτικός Σύλλογος Βιταλάδων ανακοινώνει την έναρξη της «Πράσινης Γωνίας» του χωριού, στο πρώην Δημοτικό Σχολείο του χωριού (ώσπου να βρεθεί ένας πιο κατάλληλος χώρος).

Τα ανακυκλώσιμα θα μαζεύονται και θα απομακρύνονται από το σημείο.
Οι εθελοντές να βρίσκονται στο σημείο για οποιαδήποτε διευκρίνιση.
Ώρες λειτουργίας: 16:30 – 18:00.