«Πράσινη Γωνιά» δημιουργήθηκε και στην περιοχή των Αυλιωτών, για συλλογή ανακυκλώσιμων υλικών κατόπιν διαλογής στην πηγή.

Η νέα «Πράσινη Γωνιά» δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία του Πολιτιστικού Συλλόγου Αυλιωτών και θα δέχεται υλικά κάθε κάθε Πέμπτη 10.00-12.30.