Σύµφωνα µε τις τελευταίες πληροφορίες, που δημοσιεύει το έθνος η υπουργική απόφαση θα προβλέπει την επέκταση της υποχρεωτικής εγκατάστασης συσκευών ηλεκτρονικών χρεώσεων POS στους εξής κλάδους:

  • στους παιδικούς σταθµούς και γενικότερα στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών προσχολικής αγωγής,
  • στις εταιρείες και στους επαγγελµατίες επισκευής ειδών προσωπικής και οικιακής χρήσης,
  • στις ταχυδροµικές υπηρεσίες,
  • στις υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης σκαφών αναψυχής.

Η απόφαση θα δίνει τετράµηνη προθεσµία στους επαγγελµατίες και στις επιχειρήσεις των παραπάνω κλάδων προκειµένου να εγκαταστήσουν τη συσκευή POS. Εφόσον δεν το κάνουν και εντοπιστούν κατά τη διενέργεια ελέγχου ή έπειτα από καταγγελία, τότε θα τους επιβάλλεται πρόστιµο ύψους 1.500 ευρώ.

Πάντως, στην παρούσα φάση θα εξακολουθήσουν να παραµένουν εκτός υποχρέωσης εγκατάστασης POS τα περίπτερα και τα ταξί. Οσον αφορά στα περίπτερα έχει διαπιστωθεί ότι τα περιθώρια κέρδους σε πολλά προϊόντα που διαθέτουν είναι πολύ περιορισµένα, µε αποτέλεσµα η προµήθεια για την αποδοχή πληρωµών µε POS να οδηγεί τον κλάδο σε οικονοµική ασφυξία. «Θα επεκταθούν στα περίπτερα όταν µειωθούν ακόµη περισσότερο οι τραπεζικές προµήθειες» λέει στέλεχος του υπουργείου Οικονοµικών.

Σε ό,τι αφορά στα ταξί, υπάρχει µια εκκρεµότητα µε τον εκσυγχρονισµό των φορολογικών µηχανισµών που διαθέτουν, οι οποίοι θα πρέπει να µπορούν να διασυνδεθούν µε POS.

Υπενθυµίζεται ότι στις 15 Ιανουαρίου εκπνέει και η προθεσµία για τη δήλωση επαγγελµατικού λογαριασµού για τις επιχειρήσεις και τους επαγγελµατίες που είναι υποχρεωµένοι να διαθέτουν POS. Με βάση τον επαγγελµατικό λογαριασµό, η Εφορία υπολογίζει τις δαπάνες που έχει πραγµατοποιήσει κάθε µισθωτός και συνταξιούχος για την οικοδόµηση του αφορολόγητου ορίου, ενώ υπολογίζει και τους λαχνούς συµµετοχής στη φορολοταρία για όλους τους φορολογούµενους που πληρώνουν µε πλαστικό χρήµα.

Οι επαγγελµατίες και οι επιχειρήσεις που δεν θα δηλώσουν εµπρόθεσµα επαγγελµατικό τραπεζικό λογαριασµό στο Taxisnet και θα εντοπιστούν από τη φορολογική διοίκηση απειλούνται µε πρόστιµο 1.000 ευρώ, καθώς και 100 ευρώ για την εκπρόθεσµη δήλωσή του.

Για την καταπολέµηση της φοροδιαφυγής το υπουργείο Οικονοµικών ετοιµάζει και άλλες κινήσεις, όπως τηναύξηση του ελάχιστου απαιτούµενου ποσοστού δαπάνης µε ηλεκτρονικό χρήµα για µισθωτούς και συνταξιούχους προκειµένου να τους αποδοθεί η έκπτωση φόρου που οδηγεί στο αφορολόγητο όριο.

Σήµερα ένας µισθωτός ή συνταξιούχος θα πρέπει εφόσον έχει εισόδηµα έως 10.000 ευρώ να δαπανήσει το 10% του εισοδήµατός του µε πλαστικό χρήµα, για εισόδηµα από 10.001 έως 20.000 ευρώ θα πρέπει να δαπανήσει το 15% και για εισόδηµα πάνω από 20.000 ευρώ θα πρέπει να δαπανήσει το 20%. Τα ποσοστά αυτά ισχύουν προοδευτικά, δηλαδή ανά κλιµάκιο. Το βασικό σενάριο που έχει πέσει στο τραπέζι προβλέπει ότι για εισόδηµα έως 10.000 το ποσοστό θα αυξηθεί στο 15%, για εισόδηµα από 10.001 έως 20.000 θα αυξηθεί στο 20% και για εισόδηµα πάνω από 20.000 θα αυξηθεί στο 25%.