Ολοκληρώθηκαν οι εκλογές για την ανάδειξη Υπηρεσιακών Συμβουλίων στον ΟΤΑ του Νομού Κέρκυρας.

Οι παρατάξεις που συμμετείχαν ήταν οι εξής:

  • Δημοκρατική Συσπείρωση
  • Ενωτική Κίνηση ΟΤΑ
  • ΔΑΣ ΟΤΑ

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα:

ΜΌΝΙΜΟΙ
ΕΝΩΤΙΚΉ ΚΊΝΗΣΗ 108 (49.1%) 1 ΕΔΡΑ
ΔΗΜ.ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 98 (44.5%) 1 ΕΔΡΑ
ΔΑΣ ΟΤΑ 14 (6.4%)

ΑΟΡΊΣΤΟΥ ΧΡΌΝΟΥ
ΕΝΩΤΙΚΉ ΚΊΝΗΣΗ 163 (95.3%) 2 ΕΔΡΕΣ
ΔΗΜ.ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ
ΔΑΣ ΟΤΑ 08 (4,7%)