Την ένταξη ενός νέου έργου στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Θεόδωρος Γαλιατσάτος. Πρόκειται για το έργο “Αγροτική Οδοποιία Ζακύνθου” με ΣΑΕΠ522 και ΚΕ 2019ΕΠ5220000.

Η χρηματοδότηση προέκυψε μετά από σχετικό αίτημα του Δήμου Ζακυνθίων.

“Σε όλους τους Δήμους η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων δίνει χείρα βοηθείας, προκειμένου να εκτελεστούν έργα που διευκολύνουν την καθημερινότητα των συμπολιτών μας. Εμείς είμαστε εδώ για όλους, ισότιμα και με όρους συνεργασίας για την ανάπτυξη συνεργειών και την ολοκλήρωση έργων στα νησιά μας”, δήλωσε ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Θεόδωρος Γαλιατσάτος.

Το έργο αναμένεται να συμβάλει στην αγροτική ανάπτυξη της Ζακύνθου, τη διευκόλυνση και στήριξη της αγροτικής παραγωγής και την βελτίωση και ασφάλεια της προσβασιμότητας σε γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στη Ζάκυνθο.