Παρατείνεται έως τις 15 Ιανουαρίου 2019 η προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου των αναρτημένων δασικών χαρτών στις περιπτώσεις που η προθεσμία αυτή λήγει από τις 18 Οκτωβρίου 2018 έως και τις 12 Δεκεμβρίου 2018.

Στην περίπτωση που η προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων έληξε στις 10 Σεπτεμβρίου 2018 οι προθεσμίες για την επεξεργασία των αντιρρήσεων και κύρωσης των δασικών χαρτών από τις αρμόδιες υπηρεσίες παρατείνονται μέχρι τις 26 Νοεμβρίου 2018.

Η τροπολογία κατατέθηκε στο υπό ψήφιση νομοσχέδιο για την ίδρυση Μητροπολιτικού Οργανισμού Μουσείου Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης.