Ολοκληρώθηκε η μελέτη του Ιονίου Πανεπιστημίου για τη λιμνοθάλασσα Κορισσίων Κέρκυρας, η οποία είχε ζητηθεί  από τον Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων Θεόδωρο Γαλιατσάτο μετά τον επιτόπιο έλεγχο που είχε πραγματοποιήσει τον περασμένο  Φεβρουάριο στην περιοχή και τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της διαδημοτικής Επιχείρησης Ιχθυοκαλλιέργειας Λίμνης Κορισσίων.

Ο Περιφερειάρχης είχε γίνει αποδέκτης των παραπόνων του προεδρείου για την οικονομική κατάσταση που έχει περιέλθει η Επιχείρηση της Λίμνης και τα έργα που είναι άμεσα αναγκαία να διεκπεραιωθούν, με πρώτιστα τη διάνοιξη και εκβάθυνση του διαύλου και περιμετρικά της υπόλοιπης λεκάνης και την επανατοποθέτηση των βράχων εξωτερικά του διαύλου, ώστε να εμποδίζονται τα φύκια και τα φερτά υλικά από τα θαλάσσια ρεύματα, να κλείνουν την είσοδο του διαύλου .

Όπως είχε επεξηγήσει τότε ο κ.Γαλιατσάτος και οι παρόντες Αντιπεριφερειάρχες Κέρκυρας Νικολέτα Πανδή και ο Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα, Γιάννης Φοντάνας, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της διαδημοτικής Επιχείρησης Ιχθυοκαλλιέργειας Λίμνης Κορισσίων, για το ζήτημα της εκτέλεσης αναγκαίων έργων στην περιοχή, θα πρέπει να γίνει πρωταρχικά μία μελέτη, που η Περιφέρεια είναι σε θέση να την υποστηρίξει εν συνεχεία οικονομικά και έχει τη θέληση να το πράξει, σε συνεργασία όμως με το δήμο Κέρκυρας, κάτι που σήμερα γίνεται πραγματικότητα.

Η μελέτη με τίτλο «Διερεύνηση Εναπόθεσης Φύλλων Πωσειδωνίας στο δίαυλο Λιμνοθάλασσας Κορισσίων Κέρκυρας- Προτάσεις Αντιμετώπισης του Προβλήματος»  που υπογράφεται από τον Καθηγητή Παράκτιας Μηχανικής του Ιονίου Πανεπιστημίου  Θεοφάνη Καραμπά, αφορά την αντιμετώπιση της φραγής του διαύλου  της λιμνοθάλασσας Κορισσίων Κέρκυρας από τα νεκρά φύλλα ποσειδώνιας (Posidonia oceanica) που εναποτίθενται. Η διερεύνηση βασίζεται σε μαθηματικά ομοιώματα που περιγράφουν το υδροδυναμικό πεδίο  και τη μεταφορά και εναπόθεση των φερτών στην ευρύτερη παράκτια περιοχή της λιμνοθάλασσας. Με βάση τα μαθηματικά ομοιώματα σχεδιάζονται γεωμετρικά τα παράκτια τεχνικά έργα προστασίας του διαύλου που προτείνονται για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

«Η Λιμνοθάλασσα Κορισσίων, είναι ένας ανεκτίμητος οικολογικός, φυσικός και οικονομικός θησαυρός της Κέρκυρας και είναι υπόθεση όλων μας να βοηθήσουμε, όπως μπορούμε μέσω των αρμοδιοτήτων που μας δίνονται» είπε χαρακτηριστικά ο κ.Γαλιατσάτος εκφράζοντας τις ευχαριστίες του στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο για την άψογη συνεργασία του με την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.