Με 12.500.000 ευρώ χρηματοδοτεί η ΠΙΝ τον Δήμο Κέρκυρας, μέσω του ΠΔΕ, για την εκτέλεση δυο σημαντικών έργων.

Δυο σημαντικά έργα, συνολικού π/υ 12.500.000 ευρώ χρηματοδοτεί η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων στην Κέρκυρα, μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Ειδικότερα με απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης Στάθη Γιαννακίδη, εντάχθηκαν στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων τα ακόλουθα έργα, για τα οποία δικαιούχος είναι ο δήμος Κέρκυρας.
– «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ», π/υ 10.000.000 ευρώ
– «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ», π/υ 2.500.000 ευρώ.

Τα δυο έργα εκτελούνται από πιστώσεις του ΠΔΕ δυνάμει της συλλογικής απόφασης ΣΑΕΠ 522.