Οργή και προβληματισμός κυριαρχούν μεταξύ των ογκολογικών ασθενών και των οικογενειών τους μετά την αποκάλυψη του σκανδάλου με το κύκλωμα υπεξαίρεσης και παράνομης διακίνησης ογκολογικών φαρμάκων και την εξάρθρωσή του από την Οικονομική Αστυνομία.

Η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου (ΕΛΛΟΚ) σε ανακοίνωσή της εκφράζει τον αποτροπιασμό της «γιατί κάποιοι επέλεξαν συνειδητά να θέσουν σε δεύτερη μοίρα την υγεία και τις ζωές ασθενών με καρκίνο, προτάσσοντας το ίδιο συμφέρον, στερώντας τους τα απαραίτητα φάρμακα και ζημιώνοντας το ήδη σοβαρά ασθενές σύστημα υγείας».

Μάλιστα, αποδίδει το γεγονός στο ότι δεν υπάρχει και δεν εφαρμόζεται κανένα σχέδιο εσωτερικού ελέγχου και διασφάλισης ποιότητας των διαδικασιών διακίνησης ακριβών αντινεοπλασματικών φαρμάκων, που να περιλαμβάνει όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και υπηρεσίες. Και υπενθυμίζει την απουσία από το οργανόγραμμα του Υπουργείου Υγείας Διεύθυνσης ή Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου, μετά και την κατάργηση της Διεύθυνσης Ποιότητας και Αποτελεσματικότητας.

«Το ζητούμενο για μας, είναι να υπάρξει πολιτική βούληση και δράση για άμεση κάλυψη των κενών που θα εντοπιστούν και για εφαρμογή συστημάτων που θα εγγυηθούν την ασφαλή και ποιοτική λειτουργία της διακίνησης, φύλαξης και χειρισμού, ειδικά των κυτταροτοξικών, φαρμάκων», υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση της Ομοσπονδία των πασχόντων από καρκίνο.

Η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου, από την ίδρυσή της, έχει αναγάγει σε εξαιρετικά υψηλής σημασίας και εθνικής προτεραιότητας θέμα την ανάγκη να αποκτήσει άμεσα η χώρα μας Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τον Έλεγχο του Καρκίνου και πληθυσμιακό Εθνικό Μητρώνο Νεοπλασιών, καθώς τα δύο αυτά αποτελούν προαπαιτούμενα για το σχεδιασμό και εφαρμογή αποτελεσματικών πολιτικών για την αντιμετώπιση του καρκίνου.

Σύμφωνα με τους ασθενείς, αν υπήρχε Εθνικό Μητρώο Νεοπλασιών, πλήρης μηχανογράφηση και  διαλειτουργικότητα των υπηρεσιών των νοσοκομείων και των εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας φορέων, διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου, σύστημα διασφάλισης και διαπίστευσης της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας, καμία παρόμοια παράνομη δράση δε θα μπορούσε να είχε αναπτυχθεί και να δρα ανενόχλητα, εκμεταλλευόμενη τα κενά ασφαλείας.