Συγχαρητήριες επιστολές στους νέους Βουλευτές Αλέκο Αυλωνίτη και Δημήτρη Μπιάνκη απέστειλε ο Πρόεδρος της Ιονίου Πολιτιστικής Ομοσπονδίας Νίκος Μπάρδης.

Ο κ. Μπάρδης στην επιστολή του τονίζει τα εξης: «Η ανάληψη της ευθύνης εκπροσώπηση της Κέρκυρας στη Βουλή των Ελλήνων από την πλευρά της αντιπολίτευσης σε μια τόσο κρίσιμη συγκυρία απαιτεί δύναμη, υπευθυνότητα συνεργασία με όλες τις υγιείς δυνάμεις της πατρίδας και της ομογένειας».