Ολοκληρώθηκε πριν λίγο η συνεδρίαση της ΔΙΑΔΥΜΑ που είχε ως θέμα την αποδοχή της πρότασης για μεταφορά των απορριμμάτων της Κέρκυρας στην Κοζάνη.

Σύμφωνα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Μαυρίδη, η απόφαση ήταν ομόφωνα θετική για τους 24.000 τόνους.

Όπως είπε, αν πρόκειται για παραπάνω τόνους τότε θα πρέπει να υπάρξει έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων.