Κατά τη «συζήτηση και λήψη απόφασης επί των προτάσεων για αναθεώρηση διατάξεων του Συντάγματος, σύμφωνα με τα άρθρα 110 του Συντάγματος και 119 του Κανονισμού της Βουλής (δεύτερη ψηφοφορία)» στην Ολομέλεια της Βουλής, την Πέμπτη (14/03), τοποθετήθηκε η κοινοβουλευτική εκπροσώπος του ΣΥΡΙΖΑ Φωτεινή Βάκη.

Μεταξύ άλλων, τόνισε: «Στη χώρα μας που ουδέποτε είχε αντικληρικαλιστική παράδοση και ουδέποτε εμβαπτίστηκε στα νάματα του Διαφωτισμού, στη χώρα μας που εσχάτως αναβιώνει η εθνικοφροσύνη και το έθνος δεν ορίζεται ως κοινότητα που μετέχει σε κοινές αξίες ή το έθνος των πολιτών που μας κληροδότησαν ο μακρύς 18ος αιώνας και οι μεγάλες επαναστάσεις που γέννησαν τα πρώτα νεωτερικά συντάγματα, αλλά ως το όμαιμον, το ομόθρησκον και ομόγλωσσον, εις το όνομα του οποίου διαπράχθηκαν εγκλήματα και αποκλεισμοί, διχάστηκαν κοινωνίες και επωάστηκε το αυγό του φιδιού, το άρθρο 3 αποκτά βαρύνουσα σημασία. Ας ολοκληρώσει η διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης ό,τι άφησε ημιτελές ο Διαφωτισμός που μας προσπέρασε. Ας καθιερωθεί επιτέλους η διακριτότητα εκκλησίας και Πολιτείας και ας θεσπίσουμε έστω τώρα μια πολιτεία ουδετερόθρησκη, όπου θα ισχύει τα του Καίσαρος τω Καίσαρι, τα του Θεού τω Θεώ και δεν θα παρατηρείται το φαινόμενο ενός θρησκευόμενου κράτους και ενός κλήρου που πολιτικολογεί και παρεμβαίνει είτε στο περιεχόμενο μαθημάτων είτε στην εξωτερική πολιτική»