Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, σε συνεργασία με τη Διοίκηση και το προσωπικό του Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας έχουν γίνει σημαντικά βήματα για την ανάπτυξη και την λειτουργία Βιβλιοθήκης και Υπηρεσίας Πληροφόρησης (ΒΥΠ) στο Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας (ΓΝΚ) «Αγία Ειρήνη».

Σύμφωνα με το δελτίο τύπου: «Το εγχείρημα εποπτεύθηκε από ακαδημαϊκό προσωπικό και υποστηρίχθηκε από φοιτητές/τριες του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας, Σχολή Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου. Κατά τη διάρκεια αυτής της προσπάθειας, έχουν ενεργοποιηθεί κοινωνικά αντανακλαστικά και έχουν γίνει χορηγίες βιβλίων καθώς και εξασφαλιστεί νέες υποδομές Βιβλιοθήκης. 
Ευχαριστούμε όλους όσους/όσες βοήθησαν μέχρι σήμερα.
Η Βιβλιοθήκη και Υπηρεσία Πληροφόρησης (ΒΥΠ) πρόκειται να συμβάλλει στη βελτίωση των υπηρεσιών του Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας υποστηρίζοντας τις επιστημονικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες του προσωπικού του Νοσοκομείου, καθώς και όλων όσων ενδιαφέρονται για επιστημονικές πληροφορίες αναφορικά με Θέματα Υγείας όπως φοιτητές, σπουδαστές, ειδικευόμενοι ιατροί κ.ά. Επιπλέον, η ΒΥΠ πρόκειται να αποτελέσει ζωντανό κύτταρο πληροφόρησης και δημιουργίας πολιτιστικής πληροφορίας, σχετιζόμενη με τις υπηρεσίες υγείας στοχεύοντας στη συνεχή υποστήριξη του ευρύτερου κοινωνικού ρόλου και της εξωστρέφειας του Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας, καθώς απευθύνεται όχι μόνο στο ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό του Νοσοκομείου, αλλά και στους ασθενείς (όλων των ηλικιακών ομάδων) και στους συνοδούς αυτών. 
Στο παραπάνω πλαίσιο, Καλούνται φοιτητές/τριες ή/και απόφοιτοι όλων των κύκλων σπουδών του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας, να συμμετέχουν σε Εθελοντική Δράση για την Ανάπτυξη, Οργάνωση και Διαχείριση Υπηρεσιών Πληροφόρησης στο Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας «Αγία Ειρήνη».
Οι Εθελοντικές Δράσεις πρόκειται να λάβουν χώρα κατά το χρονικό διάστημα από τον Μάιο 2019 μέχρι τουλάχιστον και τον Οκτώβριο 2019. Οι δράσεις πρόκειται να συντονιστούν από τον Επίκουρο Καθηγητή κ. Πέτρο Κωσταγιόλα και την ορισθείσα Υπεύθυνη για τα παραπάνω προϊσταμένη του Γραφείου Κίνησης Ασθενών του Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας κα. Μαρία Κουμπούλη. 
Θα χορηγηθούν βεβαιώσεις συμμετοχής στους εθελοντές /τριες.
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να εκδηλώσουν αρχικά το ενδιαφέρον τους αποστέλλοντας στοιχεία επικοινωνίας (ονοματεπώνυμο – ιδιότητα – email – τηλέφωνο επικοινωνίας – διαθεσιμότητα) μέχρι την Κυριακή 12/05/2019 με ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνση: [email protected]
Στη συνέχεια, θα γίνει επικοινωνία με όσους/όσες εκδηλώσουν ενδιαφέρον για συντονισμό και ενέργειες».