Υποχρεωτική η χορήγηση μέσων προστασίας και γάλακτος στις καθαρίστριες σχολικών μονάδων.

by Corfu TV News on 21/02/2018 - 10:02

Υποχρεωτική η χορήγηση μέσων προστασίας και γάλακτος στις καθαρίστριες σχολικών μονάδων.

Περισσότερα...
Corfu TV NewsΥποχρεωτική η χορήγηση μέσων προστασίας και γάλακτος στις καθαρίστριες σχολικών μονάδων.