Κατά της διάσπασης του Δήμου Κέρκυρας τάσσεται με ανακοίνωσή του και το Περιφερειακό Τμήμα Ιονίων Νήσων του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

Σε επιστολή του προς τον υπ. Εσωτερικών Αλ. Χαρίτση, την οποία υπογράφει ο Πρόεδρος Θ. Παγκράτης, αναφέρει χαρακτηριστικά τα εξής:

« Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

τo Περιφερειακό Τμήμα Ιονίων Νήσων του Οικονομικού Επιμελητήριου Ελλάδας, τα έτη 2014 και 2018, εξέφρασε, δημοσίως, τεκμηριωμένη άποψη κατά της διοικητικής διάσπασης του Δήμου Κέρκυρας και οποιοδήποτε άλλου δήμου εντός της Περιφέρειας των Ιονίων Νήσων, όταν το θέμα είχε τεθεί από μια μικρή μερίδα πολιτών και πολιτικών προσώπων.

Πριν λίγες ημέρες, τα Μ.Μ.Ε. δημοσιεύσαν μια τροπολογία, την οποία φέρεται να έχει καταρτίσει το Υπουργείο σας, σύμφωνα με την οποία ο Δήμος Κέρκυρας και ο Δήμος Κεφαλλονιάς διασπώνται σε περισσότερους δήμους, με  εντελώς ασαφής όρους, ελάχιστο χρονικό διάστημα πριν τις αυτοδιοίκητές εκλογές, οι οποίες θα διεξαχθούν τον Μάιο του 2019, γεγονός το οποίο μας προκάλεσε μεγάλη έκπληξη.

Όπως, έχουμε ήδη επισημάνει στις ανωτέρω δύο ανακοινώσεις μας, μια ενδεχόμενη διάσπαση των νησιωτικών δήμων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, δεν θα έχει ως μοναδικό αποτέλεσμα την αρνητική προοπτική ανάπτυξης των νησιών, αλλά θα επιφέρει και σοβαρότατες δυσχέρειες διοικητικής φύσεως, όσον αφορά την ίδια διαδικασία διάσπασης, οι οποίες θα είναι πολύ δύσκολο ως αδύνατον να επιλυθούν. Το  γεγονός αυτό, είναι σχεδόν βέβαιο, ότι θα οδηγήσει σε ουσιαστική παράλυση της λειτουργίας των νέων αυτοδιοίκητων δομών, για μεγάλο χρονικό διάστημα και ενώ οι νησιωτικοί δήμοι της περιφέρειας μας αντιμετωπίζουν οξύτατα προβλήματα τα οποία χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης, όπως αυτό της διαχείρισης των απορριμμάτων .

Για να γίνουν αντιληπτές οι πολύ μεγάλες δυσκολίες που θα αντιμετωπίζει μια ενδεχόμενη διοικητική διάσπαση των νησιωτικών αυτών δήμων, σας αναφέρουμε, εντελώς ενδεικτικά, ότι ένα από τα πολλά προβλήματα που θα προκύψουν, σχετίζεται με το γεγονός ότι ο Δήμος Κέρκυρας δεν έχει δημοσιεύσει Ισολογισμούς τέλους χρήσης  από το έτος 2014 έως και το έτος 2018, με αποτέλεσμα να προκύπτει το εύλογο ερώτημα με τι οικονομικά δεδομένα θα γίνει η διάσπαση του δήμου, πότε θα καταρτιστούν οι ισολογισμοί έναρξης των νέων δήμων, πως θα επιμεριστούν τα χρέη του ενιαίου δήμου του οποίου σύμφωνα  με τον τελευταίο δημοσιευμένο Ισολογισμό τέλους χρήσης, έτους 2013, ανέρχονται στο ποσό των 39.525.979,04 €.  Σημειώνεται, δε, ότι στο ποσό αυτό οποίο δεν συμπεριλαμβάνονται τα χρέη των 40 περίπου νομικών προσώπων (αναπτυξιακών εταιρειών κλπ) των πρώην καποδιστριακών, των οποίων έχει αναλάβει ο δήμος Κέρκυρας την υποχρέωση  να εξοφλήσει μέσω της διαδικασίας λύσης και εκκαθάρισης τους, η οποία βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη καθώς και των νομικών προσώπων που βρίσκονται σε λειτουργεία.

Σε περίπτωση, λοιπόν, που πραγματοποιηθεί η διάσπαση και αναλάβει ο νεος μητροπολιτικός δήμος της Μέσης Κέρκυρας, που θα προκύψει, την εξόφληση αυτών των οφειλών, με μειωμένα πλέον τα μελλοντικά του έσοδα, σύντομα, θα οδηγηθεί  στην ολική οικονομική κατάρρευση, ενώ αν αναλάβουν οι νέοι περιφερειακοί δήμοι του βορά και του νότου μέρος των χρεών, θα ξεκινήσουν την λειτουργία τους με σημαντικά χρέη, χωρίς προσωπικό και μέσα και με μικρούς πόρους, γεγονός το οποίο θα τους καταστήσει θνησιγενείς.

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω, καθώς και τα τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νησιωτικοί δήμοι της περιφέρειας μας,  τα οποία ενδεχομένως να γνωρίζετε και από τους Υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου σας, σας ζητάμε να ματαιώσετε οποιαδήποτε διαδικασία διάσπασης των δήμων Κέρκυρας και Κεφαλλονιάς, μια διαδικασία η οποία αν ολοκληρωθεί και ειδικότερα με βιασύνη και προχειρότητα, θα φέρει σε άκρως δυσχερή θέση τις νέες αυτοδιοίκητες δομές οι οποίες θα προκύψουν, γεγονός το οποίο θα επιφέρει αρνητικές συνέπειες στη ζωή των κατοίκων, των επισκεπτών και κατ’ επέκταση στην οικονομία των νησιών».