Με το σύνολο σχεδόν των αποτελεσμάτων ο Θανάσης Καββαδάς είναι και πάλι ο νέος Βουλευτής στη μονοεδρική της Λευκάδας.

4.075.