Η δημιουργία του Διεθνούς παραρτήματος του Ομίλου International Action Art στην Αμερική, είναι γεγονός. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Προέδρου του Ομίλου για την UNESCO Πειραιώς και Νήσων, μέλος του εκτελεστικού συμβουλίου της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ομίλων, Συλλόγων και κέντρων της UNESCO(WFUCA) για την Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική και Προέδρου του Ομίλου International Action Art Ιωάννης Μαρωνίτη, πλέον ο όμιλος θα έχει παράρτημα και στην Αμερική.

Πρόεδρος του Ιinternational Action Art Αμερικής είναι ο κ. Νικόλαος Μπάρδης, με Αντιπρόεδρο τον κ. Χάρη Πατερουλάκη και Γενική Γραμματέα την κ. Σπυριδούλα Τσουκαλά.

Το International Action Art έχει στο ενεργητικό του πολλές διεθνής συνεργασίες με χώρες από την Ευρώπη και την Μέση Ανατολή, με δράσης πού αφορούν τον πολιτισμό.

Στόχος αυτού του μη κερδοσκοπικού ομίλου είναι η διατήρηση, διάσωση, διάδοση και προστασία του παραδοσιακού και σύγχρονου πολιτισμού, η ελεύθερη ανταλλαγή και διάδοση πολιτιστικών πληροφοριών και ιδεών, η οργάνωση πρωτοβουλιών και προγραμμάτων που προωθούν την πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας και προάγουν την ειρήνη, τη φιλία και την αμοιβαία συνεργασία και κατανόηση μεταξύ των ανθρώπων που εξυπηρετούν την πολιτιστική ανάπτυξη κάθε χώρας.