Ολοκληρώθηκε η διαδικασία εκλογής νέου Προεδρείου για την ΠΕΔΙΝ.

Με 9 σταυρούς εκλέγεται πρώτος ο πρώην Δήμαρχος Κεφαλλονιάς Α. Παρίσης.

Ακολουθεί ο κ. Δρακονταειδής με 3 σταυρούς, ενώ υπήρξαν και 2 λευκά.

Αντιπρόεδρος εκλέχτηκε ο Γιάννης Τρεπεκλής (9), Γραμματέας ο Κώστας Γρηγορόπουλος (10).
Μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής εξελέγησαν ο Κώστας Λέσσης (9) και ο Διονύσης Στανίτσας (12).

Για το Εποπτικό Συμβούλιο εξελέγη Πρόεδρος ο Χρύσανθος Σαρλής και ο Διονύσης Βικέντιος.

Σημειώνουμε ότι προχώρησαν σε δήλωση «μη νομιμοποιήσης της διαδικασίας» η Μ. Υδραίου, ο Δ. Μεταλληνός, ο Σ. Βλαχόπουλος, ο Γ. Καλούδης και ο κ. Τρούσας, όπου θεωρούν ότι η διαδικασία της περασμένης Κυριακής ήταν παράνομη.