Όπως ανακοίνωσε με δελτίο τύπου η NCH Capital, ο Θεόδωρος Παγκράτης, πρόεδρος του Π.Τ. Ιονίων Νήσων του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, αναλαμβάνει τη διαχείριση του έργου στην Κασσιώπη.
Η ανακοίνωση της εταιρείας αναφέρει «Η NCH Capital, μέσω των επενδυτικών ταμείων που διαχειρίζεται, λειτουργώντας ως αναπόσπαστο κομμάτι της Κερκυραϊκής κοινωνίας, εφαρμόζει στην πράξη τις δεσμεύσεις της για ουσιαστική συμμετοχή του τοπικού στοιχείου στην υλοποίηση της επένδυσης, αναθέτοντας στον Θεόδωρο Παγκράτη την ευθύνη διαχείρισης του έργου στην Κασσιόπη.
Ο Θεόδωρος Παγκράτης, έχοντας συμβάλει στην πρόοδο της Κερκυραϊκής κοινωνίας, από σημαντικές θέσεις ευθύνης, μεταξύ των οποίων και της Προεδρίας του Π.Τ. Ιονίων Νήσων του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, αναμένεται να συνδράμει καταλυτικά στην απρόσκοπτη υλοποίηση της επένδυσης έχοντας την απαραίτητη τεχνογνωσία και εμπειρία.
Βασικός στόχος αυτής της ενέργειας είναι η ουσιαστική καθιέρωση ενός μόνιμου διαύλου επικοινωνίας με την κοινωνία και του θεσμικούς φορείς της Κέρκυρας, καθιστώντας τους συμμέτοχους σε ένα αναπτυξιακό έργο που θα δημιουργήσει πολλαπλασιαστικά οφέλη για τον τοπικό τουρισμό, την απασχόληση και τις μελλοντικές γενιές των Κερκυραίων».