Νέους υποψήφιους ανακοίνωσε ο υποψήφιος Δήμαρχος για τον Δήμο Νότιας Κέρκυρας, Νίκος Γκούσης.

Μεταξύ των υποψηφίων ανακοινώθηκε και η πρώην Πρόεδρος του Συλλόγου Αλεύχιμον, Μαρία Κοντομάρη.