Στην Άνω Κορακιάνα πραγματοποιήθηκε η προγραμματισμένη εκδήλωση – συνάντηση με την ομάδα δράσης «Όλοι μαζί για την Κέρκυρα», όπου ο εκπρόσωπος Σπύρος Νεράτζης ενημέρωσε για τις «Γωνιές Ανακύκλωσης», πως λειτουργούν και που έχουν δημιουργηθεί στην Κέρκυρα έως σήμερα.

Έγινε ανταλλαγή απόψεων λαμβανομένων υπόψη των χαρακτηριστικών της συγκεκριμένης περιοχής και αποφασίστηκε η δημιουργία «Γωνίας Ανακύκλωσης» στην Άνω Κορακιάνα.

Σύμφωνα με τον κ. Νερατζη, η «Γωνία Ανακύκλωσης» θα είναι έτοιμη πολύ πριν από την καταληκτική ημερομηνία που πρότεινε ο κάτοικος της περιοχής, πολιτ. μηχανικός Γιάννης Μεταλληνος.

Η συγκέντρωση διοργανώθηκε από το τοπικό συμβούλιο  Α. Κορακιάνας και παρευρέθησαν ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Σπύρος Καλούδης, ο οποίος ενημέρωσε και συζήτησε με τους κατοίκους θέματα διαχείρισης των απορριμμάτων.

Επίσης παρευρέθησαν ο Αντιδήμαρχος Σταμάτης Απέργης και η Δημ. Σύμβουλος Φάνη Τσιμπούλη.