Με επιστολή του προς το Επιμελητήριο, η οποία κοινοποιείται στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ο Οικονομικός Επόπτης Σπύρος Σιμάτης διαμαρτύρεται για τον τρόπο που γίνονται οι συνεδριάσεις.

Καταρχήν ο κύριος Σιμάτης τονίζει ότι οι προσκλήσεις για συμμετοχή στις συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων του Επιμελητηρίου, γίνονται χωρίς όμως να διαβιβάζεται στα μέλη κάθε αναγκαίο πληροφοριακό υλικό, όπως εισηγήσεις, έγγραφα, υπομνήματα και λοιπά.

Επικαλείται μάλιστα πρόσφατο παράδειγμα και συγκεκριμένα την Τρίτη 8 Ιανουαρίου 2020 όταν απεστάλη πρόσκληση για συνεδρίαση την Παρασκευής τις 10 Ιανουαρίου 2020 χωρίς να υπάρχει καμία εισήγηση επί των θεμάτων της ημερήσια διάταξης. Επίσης ο κύριος Σιμάτης διαμαρτύρεται γιατί η διεξαγωγή των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου διαχρονικά, γίνεται χωρίς δημοσιότητα με αποτέλεσμα να είναι μυστικές όπως ισχυρίζεται ο κύριος Σιμάτης, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, αφού δεν μπορεί να παρευρεθεί ο κάθε ενδιαφερόμενος.