Το κλάδεμα των δέντρων που βρίσκονται στα όρια του Επαρχιακού και Εθνικού Οδικού Δικτύου και παρεμποδίζουν την ορατότητα των οδηγών των διερχομένων οχημάτων, καθώς και την περισυλλογή των καρπών τους από το οδόστρωμα, που ενδέχεται να προκαλέσουν ολισθηρότητα στα οχήματα, καλεί με ανακοίνωσή της, προς όλους τους ιδιοκτήτες, η Διεύθυνση Τεχνικών έργων Π.Ε. Κέρκυρας.

Συγκεκριμένα στην ανακοίνωση αναφέρεται:

«Απευθυνόμαστε, μέσω των Προέδρων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Κέρκυρας και μέσω Δήμου Παξών, στους παρόδιους ιδιοκτήτες  για το μείζον θέμα της οδικής ασφάλειας στις Εθνικές και Επαρχιακές  οδούς και συγκεκριμένα για τους κινδύνους που εγκυμονεί η υφιστάμενη κατάσταση από τα κλαδιά δέντρων, στα όρια του οδικού δικτύου αρμοδιότητας μας και την πτώση καρπών ελαιόδεντρων στο οδόστρωμα.

Με το παρόν καλούνται οι παρόδιοι ιδιοκτήτες να προβούν άμεσα εντός δεκαπενθημέρου στην κοπή των κλαδιών των δέντρων και ειδικότερα των ελαιόδεντρων τους και την απομάκρυνση τους, ως έχουν την υποχρέωση, τα οποία προκαλούν σοβαρή επικινδυνότητα για τα διερχόμενα οχήματα στο Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο

Σε αντίθετη περίπτωση θα καταστούν υπεύθυνοι για τα όποια προβλήματα προκύψουν στην κυκλοφορία».