Με ποσοστό 54,64% νέος Δήμαρχος Λευκάδας εκλέγεται ο Χαράλαμπος Καλός. Με ενσωμάτωση στο 100% των τμημάτων τα αποτελέσματα έχουν εξής:
  • Καλός Χαράλαμπος
54,64
  • Σολδάτος Θεόδωρος
45,36
Φωτογραφία: https://lefkadapress.gr/