Ακατάλληλο, αφιλόξενο και επικίνδυνο διαπίστωσε ότι είναι το κτήριο του Ειδικού Γυμνασίου – Λυκείου Κορακιάνας, η αντιπροσωπεία του Συλλόγου Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αναπηρία Κέρκυρας που το επισκέφθηκε.

Όπως ανακοίνωσαν, «αντιπροσωπεία του Συλλόγου Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αναπηρία Κέρκυρας, επισκέφθηκε το Ειδικό Γυμνάσιο-Λύκειο Κορακιάνας, μετά από πρόσκληση του Διευθυντή του Σχολείου κ. Γ. Αμοιρίδη, διαπιστώνοντας σοβαρές ελλείψεις και διαπιστώσεις, οι οποίες καθιστούν το κτήριο ακατάλληλο, αφιλόξενο, επικίνδυνο και χωρίς τις απαραίτητες προδιαγραφές σύμφωνα με το Ελληνικό Σύνταγμα, την Ελληνική Νομοθεσία (ΓΟΚ/Ν 4067/2012-Ν. 4488/2017) και την Διεθνή Σύμβαση Δικαιωμάτων Ατόμων με Αναπηρία που κυρώθηκε από την Ελληνική Βουλή με τον Ν 4074/2012)  όπως είναι η παντελής έλλειψη προσβασιμότητας, μικρό με αποτέλεσμα να μην λειτουργούν όλα τα τμήματα και τα όργανα γυμναστικής να βρίσκονται στον διάδρομο εισόδου, στέγη με αμίαντο, πατώματα φθαρμένα κλπ.

Ειδικότερα η έλλειψη προσβασιμότητας εκτός της απάνθρωπης και χωρίς αξιοπρέπεια μεταφοράς μαθητών με κινητικά προβλήματα στα χέρια, δημιουργεί αποκλεισμούς μαθητών που σαφώς αντίκειται και από την προαναφερόμενη νομοθεσία και από την Ευρωπαϊκή.

Ο Σύλλογός μας απέστειλε την αριθμ. 795/5-6-2018 επιστολή στον Δήμαρχο κ. Κων. Νικολούζο,  στον Αντιδήμαρχο Παιδείας κ. Σταμ. Απέργη και στον Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής και Πρόεδρο του Νομαρχιακού Συλλόγου Ατόμων με Αναπηρία κ. Ανδρ. Σκούπουρα και φωτογραφίες που απεικονίζουν την κατάσταση του Σχολείου και ζητούν:
 α) Την άμεση μεταστέγαση του Ειδικού Γυμνασίου – Λυκείου Κορακιάνας όπως γνωμοδότησε η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας, εισάγοντας το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο προς έγκριση, όπως αποφάσισε η προαναφερόμενη Επιτροπή με το αρθμ. 4/2018  Πρακτικό της.
 β) Συνάντηση με τον κ. Δήμαρχο.
Η Ειδική Εκπαίδευση αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του εκπαιδευτικού συστήματος της χώρας, στα πλαίσια της αρχής της εξίσωσης των ευκαιριών, της δικαιωματικής προσέγγισης  χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς , με συνθήκες ανθρώπινες, σεβασμού και αξιοπρέπειας».