Τη δυνατότητα να προχωρήσουν σε μετάταξη από το ειδικό καθεστώς στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ έχουν οι αγρότες έως και τις 30 Ιανουαρίου. 

Η δυνατότητα προαιρετικής μετάταξης, δίνεται και κατά τη διάρκεια του φορολογικού έτους. Σε αυτή την περίπτωση ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να υποβάλλει δήλωση μεταβολών. Η μετάταξη τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης μεταβολών.

Όταν κάποιος προχωρήσει σε προαιρετική μετάταξη από το ειδικό στο κανονικό καθεστώς, θα πρέπει να παραμείνει σε αυτό για διάστημα τριών ετών αρχής γενομένης από την ημερομηνία έναρξης του φορολογικού έτους, όταν η δήλωση μεταβολών για μετάταξη στο κανονικό καθεστώς κατατίθεται στην αρχή του φορολογικού έτους.

Ωστόσο, σε περίπτωση κατά την οποία η μετάταξη υλοποιηθεί στη διάρκεια του φορολογικού έτους, η τριετία υπολογίζεται σε αυτή την περίπτωση από την αρχή του φορολογικού έτους, που ακολουθεί το έτος της μετάταξης.

Μόλις παρέλθει η τριετία, οι αγρότες έχουν τη δυνατότητα να επιστρέψουν στο ειδικό καθεστώς με δήλωση μεταβολής, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούν τα κριτήρια εκ νέου μετάταξης. Μπορούν ωστόσο να παραμείνουν στο κανονικό καθεστώς, χωρίς να κάνουν κάποια ενέργεια από πλευράς τους.

Η προθεσμία των 30 ημερών από την έναρξη του νέου φορολογικού έτους ισχύει και στην αντίστροφη περίπτωση της προαιρετικής μετάταξης. Δικαίωμα ένταξης στο ειδικό καθεστώς έχουν οι αγρότες, οι οποίοι κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος πραγματοποίησαν προς οποιοδήποτε πρόσωπο παραδόσεις αγροτικών προϊόντων παραγωγής τους και παροχές αγροτικών υπηρεσιών, των οποίων η αξία ήταν κατώτερη των 15.000 ευρώ και έλαβαν επιδοτήσεις κατώτερες των 5.000 ευρώ

Εξαιρούνται του ειδικού καθεστώτος και υπάγονται υποχρεωτικά στο κανονικό καθεστώς όσοι αγρότες:

α) ασκούν τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις και παρέχουν τις αγροτικές υπηρεσίες που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 42, με τη μορφή εταιρείας οποιουδήποτε τύπου ή αγροτικών συνεταιρισμών

β) πωλούν αγροτικά προϊόντα παραγωγής τους, ύστερα από επεξεργασία που μπορεί να προσδώσει σε αυτά χαρακτήρα βιομηχανικών ή βιοτεχνικών προϊόντων

γ) ασκούν παράλληλα και άλλη οικονομική δραστηριότητα, για την οποία έχουν υποχρέωση να βιβλία σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία

δ) παραδίδουν προϊόντα παραγωγής τους από λαϊκές αγορές ή από δικό τους κατάστημα ή πραγματοποιούν εξαγωγές ή παραδόσεις των προϊόντων τους προς άλλο κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσης, υποχρεωτικά στο κανονικό καθεστώς εντάσσονται όσοι κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος:

  • πραγματοποίησαν προς οποιοδήποτε πρόσωπο παραδόσεις αγροτικών προϊόντων παραγωγής τους και παροχές αγροτικών υπηρεσιών, των οποίων η αξία ήταν μεγαλύτερη των 15.000 ευρώ
  • έλαβαν επιδοτήσεις άνω των 5.000 ευρώ.

Και στην περίπτωση της υποχρεωτικής μετάταξης υποβάλλεται δήλωση μεταβολών εντός προθεσμίας 30 ημερών από την έναρξη του φορολογικού έτους, και η μετάταξη ισχύει από την έναρξη του φορολογικού έτους.

Πηγή: https://www.newsbomb.gr/