Ενημερωτική εκδήλωση με θέμα «Εξαγωγές Τοπικών Παραδοσιακών Κερκυραϊκών προϊόντων στην Αμερική», πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Επιμελητήριο της Κέρκυρας με κεντρικούς Ομιλητές τον Πρόεδρο της Ιονίου Πολιτιστικής Ομοσπονδίας και εκπρόσωπο του Ελληνο-Αμερικανικού Επιμελητηρίου Νίκο Μπάρδη και τον Γραμματέα της Παγκριγκόριαν Αμερικής Παναγιώτη Τσαγκαράκη.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι η εκδήλωση γίνεται λίγες ημέρες μετά το μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Επιμελητηρίου Κέρκυρας και του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης αναλύθηκε από πλευράς των ομιλητών το επενδυτικό κλίμα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην αγορά των ΗΠΑ ενώ σημαντικό ήταν το γεγονός ότι παρείχαν χρήσιμες πληροφορίες για εξαγωγές και προώθηση των Κερκυραϊκών προϊόντων.

Τονίστηκε μάλιστα ότι στην  παρούσα φάση το Επιμελητήριο Κέρκυρας αναλαμβάνει να ενημερώσει τους τοπικούς παραγωγούς για την υφιστάμενη κατάσταση στην Αμερική σε θέματα εξαγωγών, τη ζήτηση Ελληνικών και συγκεκριμένα Κερκυραϊκών προϊόντων και την διαδικασία εκκίνησης ενός τέτοιου εγχειρήματος για όποιον παραγωγό το επιθυμεί.

Τέλος σημειώνουμε, όπως τονίστηκε και στην εκδήλωση η Αδελφοποίηση των Επιμελητηρίων είναι αποτέλεσμα των σημαντικών επαφών με φορείς, κοινότητες και επιχειρήσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αμερική από τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου κ. Γεώργιο Χονδρογιάννη και τον Οικονομικό Επόπτη του Επιμελητηρίου κ. Σπύρο Σιμάτη και επιπλέον ότι η υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ των Επιμελητηρίων προβλέπει την συνεργασία τους σε αναπτυξιακά θέματα, σε ανταλλαγή τεχνογνωσίας, κοινές δράσεις στον Τουρισμό, συνέργειες και συνεργασίες σε θέματα εξαγωγών των παραγόμενων προϊόντων τους.