Με ενημέρωση της Προέδρου του ΦΟΔΣΑ προς τα μέλη που δεν πήγαν στην Κοζάνη, ξεκίνησε η συνεδρίαση του Δ.Σ. πριν από λίγο.

Η κ. Υδραίου επεσήμανε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΙΑΔΥΜΑ έχει ομόφωνα εγκρίνει το αίτημα της Κέρκυρας, για την μεταφορά σύμμεικτων απορριμμάτων για μηχανική επεξεργασία, στο εργοστάσιο που λειτουργεί στην Κοζάνη.

Στη συνάντηση, συμφωνήθηκε να προχωρήσει με γρήγορο ρυθμό η ανταλλαγή κειμένων για την προγραμματική σύμβαση ανάμεσα στο ΦΟΣΔΑ Κέρκυρας και στη ΔΙΑΔΥΜΑ και στη συνέχεια να υπογραφεί η συμφωνία.