Στο πλαίσιο της δράσης Let’s do it Greece, σήμερα ο Σύλλογoς Τεμπλονίου συμμετείχε με 9 εθελοντές όπου μάζεψαν 36 σακούλες απορρίμματα από τον καθαρισμό τμήματος του οδικού δικτύου της περιοχής Τεμπλονίου.