Υπογράφηκε από το Δήμαρχο, Κώστα Νικολούζο και τον ανάδοχο του έργου σύμβαση για την «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων Α’θμιας Εκπαίδευσης».

Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 139.713,26 ευρώ (με ΦΠΑ) και η προθεσμία εκτέλεσης του είναι 240 ημέρες.