Προχωρά η διαμόρφωση των χώρων στο κτίριο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας που βρίσκεται εντός του παλαιού Νοσοκομείου Κέρκυρας και επιτέλους υλοποιείται ένα πάγιο αίτημα των Πυροσβεστών, αφού υπάρχουν αρκετές εκκρεμότητες.

Συγκεκριμένα υπεγράφη η σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της ΠΙΝ-ΠΕ Κέρκυρας και του Υπουργείου Εσωτερικών – Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας-Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος για την υλοποίηση του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΥΚ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ».

Την εισήγηση έκανε ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Θεόδωρος Γαλιατσάτος.

Οι εργασίες περιλαμβάνουν τη διαμόρφωση των κτιριακών εγκαταστάσεων, με όλες τις απαιτούμενες εργασίες καθαιρέσεων, εργασίες δαπέδων, επιχρισμάτων, χρωματισμών, ανακατασκευών και συντήρησης Η/Μ εγκαταστάσεων καθώς και εσωτερικών διαμορφώσεων για τη δημιουργία γραφείων και νέων χώρων υγιεινής. Επίσης πρόκειται να κατασκευαστεί πρατήριο υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των οχημάτων της υπηρεσίας. Η συνολική δαπάνη για την εκτέλεση του έργου ανέρχεται στο ποσό των 238.500 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, εργολαβικού οφέλους, αναθεωρήσεων και απροβλέπτων και βαρύνει το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος.

Η εισήγηση του Περιφερειάρχη εγκρίθηκε ομόφωνα.