Η Δ/νση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης Δήμου Κέρκυρας, ενημερώνει για τα ακόλουθα:

Το τελευταίο διάστημα καταβάλλονται υπεράνθρωπες προσπάθειες για να αποσυμφορηθεί το κοινόχρηστο δίκτυο από τους όγκους των απορριμμάτων που έχουν συσσωρευτεί.
Με δεδομένα όμως:
•    την ποσότητα των απορριμμάτων που βαίνει καθημερινά αυξανόμενη ,
•    τις συγκεκριμένες δυνατότητες της συστοιχίας των μηχανημάτων επεξεργασίας των ΑΣΑ (Αστικά Στερεά Απόβλητα) στο ΧΥΤΑ ΤΕΜΠΛΟΝΙΟΥ, και
•    το γεγονός ότι το ΚΔΑΥ δε δέχεται ανακυκλούμενα απορρίμματα λόγω του ότι εμπεριέχουν και οργανικό υπόλειμμα (εξ αιτίας της παραμονής τους στους όγκους των απορριμμάτων),
το κοινόχρηστο δίκτυο είναι ακόμα επιβαρυμένο.

Ως εκ τούτου, παρακαλούμε, για 3 ημέρες, οι πολίτες να αποφύγουν να φορτίσουν το δίκτυο, κρατώντας σε ίδιους χώρους (στις εστίες ή στις επιχειρήσεις τους) τα απορρίμματα και τα ανακυκλώσιμαγια να δοθεί η δυνατότητα να καθαριστούν  πλήρως οι εστίες στο κοινόχρηστο δίκτυο.
Η Δ/νση καθαριότητας και Ανακύκλωσης Δήμου Κέρκυρας, μετά την παρέλευση του 3μέρου θα επανέλθει με νεώτερη ενημέρωση.