Σύμφωνα με απόφαση του Ειρηνοδικείου Κερκύρας, κατάσχεται ο εξοπλισμός μεγάλης ξενοδοχειακής μονάδας του νησιού μας και υποχρεώνεται να αποδώσει στον αντίδικο που κατέθεσε την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, τον ξενοδοχειακό εξοπλισμό, που είναι ιδιοκτησίας του αιτούντος.

Έτσι λοιπόν φαίνεται ότι λήγει μια αντιδικία, η οποία ξεκίνησε το 2013 ανάμεσα στους δύο αντίδικούς.