Τοποθετήθηκαν οι νέες αίθουσες που θα στεγάσουν τους μαθητές προσχολικής αγωγής σε τέσσερα σχολεία του Κεντρικού Δήμου της Κέρκυρας.

Πρόκειται για τα σχολεία στον Ποταμό, στο 4ο, στο 14ο Δημοτικό και στο Αθηναγόριο.