Πρόγραμμα του 3ου κύκλου εφαρμογών μυοκτονίας θα πραγματοποιηθεί εντός του μηνός Απρίλιου 2019 στις δημοτικές ενότητες Μελιτειέων-Φαιάκων-Κασσωπαίων-Θιναλίων-Αχίλλειων-Παρελίων-Εσπερίων- Παλαιοκαστριτών-Αγίου Γεωργίου και Διαποντίων Νήσων του Δήμου Κέρκυρας, ως εξής:

      Από Πέμπτη 4/4/2019 έως και Τετάρτη  24/4/2019

 • ΠΕΜΠΤΗ          4/4/2019     ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΙΜΜΑΙΩΝ,
 • ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ    5/4/2019    ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΣΣΙΩΝ-ΛΕΥΚΙΜΜΑΙΩΝ,
 • ΣΑΒΒΑΤΟ          6/4/2019    ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΟΙ ΡΟΜΑ,
 • ΔΕΥΤΕΡΑ           8/4/2019     ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  ΜΕΛΙΤΕΙΕΩΝ,
 • ΤΡΙΤΗ                 9/4/2019   ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΩΝ,
 • ΤΕΤΑΡΤΗ          10/4/2019   ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ,
 • ΠΕΜΠΤΗ         11/4/2019   ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΙΝΑΛΙΩΝ,
 • ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ   12/4/2019   ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΣΠΕΡΙΩΝ-ΘΙΝΑΛΙΩΝ,
 • ΣΑΒΒΑΤΟ         13/4/2019    ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΟΙ ΡΟΜΑ,
 • ΔΕΥΤΕΡΑ          15/4/2019    ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΣΩΠΑΙΩΝ,
 • ΤΡΙΤΗ                16/4/2019    ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΣΠΕΡΙΩΝ,
 • ΠΕΜΠΤΗ         18/4/2019     ΔΙΑΠΟΝΤΙΑ ΝΗΣΙΑ,
 • ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ   19/4/2019    ΔΙΑΠΟΝΤΙΑ ΝΗΣΙΑ,
 • ΣΑΒΒΑΤΟ         20/4/2019    ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΟΙ ΡΟΜΑ,
 • ΔΕΥΤΕΡΑ         22/4/2019     ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΑΙΑΚΩΝ,
 • ΤΡΙΤΗ               23/4/2019     ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΙΛΛΕΙΩΝ,
 • ΤΕΤΑΡΤΗ        24/4/2019     ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΕΛΙΩΝ.

Το πρόγραμμα μπορεί να τροποποιηθεί ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες ή αν συντρέχουν άλλοι σοβαροί λόγοι
Οι εργασίες μυοκτονίας πραγματοποιούνται με την τοποθέτηση εγκεκριμένων μυοκτόνων σκευασμάτων στα σχαρωτά του δικτύου ομβρίων υδάτων του δήμου, σύμφωνα με τη μελέτη παροχής υπηρεσίας.

Αριθμ. κέντρου δηλητηριάσεων: 210 7793777.