Αύριο Τρίτη, στο Μαράσλειο θα υπογραφεί η σύμβαση για τη συναρμογή των κυττάρων και την αποκατάσταση του ΧΥΤΑ Τεμπλονίου.

Η υπογραφή θα γίνει από τον Πρόεδρο του ΣΥΔΙΣΑ, Σπύρο Ασπιώτη και τον εκπρόσωπο της κοινοπραξίας ΗΛΕΚΤΩΡ WATT.