Με τους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων των Δημοτικών Ενοτήτων Αχιλλείων και Παρελίων συναντήθηκε σήμερα το πρωί, στο Μαράσλειο, ο Δήμαρχος Κέρκυρας Κώστας Νικολούζος.

Αντικείμενο της συνάντησης ήταν τα προβλήματα καθημερινότητας που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι των περιοχών και αφορούν – κατά κύριο λόγο – την αποκομιδή των απορριμμάτων, το οδικό δίκτυο, την ύδρευση και την αποχέτευση, καθώς και την καταβολή των παγίων.

Ο Δήμαρχος τους ενημέρωσε για τον προγραμματισμό της Δημοτικής Αρχής για τα παραπάνω ζητήματα.

Παρόντες στη συνάντηση ήταν οι Αντιδήμαρχοι Καθαριότητας, Οικονομικών και Τεχνικών Υπηρεσιών.