Στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, η οποία κράτησε μέχρι αργά, έγινε και η εκλογή των μελών για τον Φορέα Διαχείρισης Στερεών αποβλήτων.

Τα μέλη που εκλέχτηκαν είναι:

  • Μ.Υδραίου
  • Π. Τζάνε
  • Ν. Καλόγερος
  • Γ. Σερεμέτης
  • Γ. Τρεπεκλής
  • Χ. Σαρλής