Στον εξωτερικό χώρο του ΧΥΤΑ Τεμπλονίου παραμένουν οι κάτοικοι, όπου δεν επιτρέπουν την εναπόθεση των απορριμμάτων στο Γ κύτταρο.

Η απόφαση της επιτροπής των κατοίκων ήταν να μπαίνουν κανονικά τα απορριμματοφόρα εντός του ΧΥΤΑ, ωστόσο να μην αφήνουν να γίνεται η εναπόθεση απορριμμάτων και ογκωδών αντικειμένων στο Γ κύτταρο.

Σημειώνουμε ότι οι κάτοικοι δεν έχουν αποκλείσει τον Δεματοποιητή και επιτρέπουν κανονικά την εναπόθεση των απορριμμάτων εκεί, ενώ ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί αν θα υπάρξει συνάντηση με τον Αντιδήμαρχο ‘έτσι ώστε να συζητήσουν τα αιτήματα που θέτουν οι κάτοικοι.