Στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσφεύγουν οι σύλλογοι Ερημίτης Πλους και ο Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Κέρκυρας ζητώντας ανάκληση και ακύρωση της απόφασης που αφορά την επένδυση του Ερημίτη.

Την παρουσίαση παρακολούθησε και ο Δημήτρης Στρατούλης, στέλεχος της ΛΑΕ, ο οποίος βρίσκεται στην Κέρκυρα, για την παρουσίαση του βιβλίου του.

Μεταξύ των παρισταμένων ήταν ο πρώην Δήμαρχος Κέρκυρας Κώστας Νικολούζος, ο οποίος έχει επανειλημμένα εναντιωθεί στην επένδυση, ο πρόεδρος του ΔΟΠΑΠ Νίκος Κορακιανίτης, ο προϊστάμενος του ΕΟΤ Ιονίων Νήσων Κώστας Τσουμάνης, ο περιφερειακός σύμβουλος και στέλεχος της ΛΑΕ, Στέφανος Σαμοΐλης, ο επικεφαλής της Εκκίνησης, δημοτικός σύμβουλος Κεντρικής Κέρκυρας Λευτέρης Μαρκάτης και οι δημοτικοί σύμβουλοι Βόρειας Κέρκυρας Θεόδωρος Μαυρωνάς και Σωκράτης Τρύφωνας.

Συγκεκριμένα, η προσφυγή των δύο φορέων της Κέρκυρας, ζητά την ανάκληση και ακύρωση:

1) του από 12-11-2013 Προεδρικού Διατάγματος με τίτλο «Έγκριση Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης του δημόσιου ακινήτου με την ονομασία “Κασσιόπη Κέρκυρας” στην περιοχή Ερημίτης».
2) της από 22/4/2016 Κοινής Υπουργικής Απόφασης για την έγκριση της πολεοδομικής μελέτης.

Επίσης ζητούν να ανακληθεί η παραχώρηση της έκτασης 438.228,89 τ.μ. στην περιοχή Κασσιόπη Κέρκυρας και την προστασία της ως φυσικός σχηματισμός.

Το κοινό δελτίο τύπου αναφέρει: «Προσφεύγουμε στην Επιτροπή με έννομο συμφέρον και δικαιολογημένη εμπιστοσύνη, καθόσον ήδη η νέα Επιτροπή διακηρύσσει με τον πιο έντονο τρόπο πολιτικές για την προστασία του περιβάλλοντος. Υπ’ όψιν δε ότι η περίπτωση της Κασσιόπης στην Κέρκυρα είναι από τις ακραίες περιπτώσεις προσβολής του περιβάλλοντος.
Αξιοποιούμε  τις πρόσφατες πολιτικές της νέας Επιτροπής, καθόσον η νέα Πρόεδρος  κα. Ursula von der Leyen τέθηκε ήδη επικεφαλής ιστορικής προσπάθειας για την (πράγματι) προστασία του περιβάλλοντος. Απευθύνθηκε δε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναφερόμενη «στο κόστος απραξίας» αναφορικά με την προστασία του περιβάλλοντος, όπου το Κοινοβούλιο σε έκτακτη Σύνοδο της Ολομέλειας 15/1/2020, παρουσία της κ. Ursula von der Leyen, και του κ. Frans Timmermans, επικεφαλής του European Green Deal, χαιρέτισε το κρίσιμο σχέδιο για την προστασία του περιβάλλοντος και της βιώσιμης ανάπτυξης με σκοπό να πετύχει την πράσινη συμφωνία.

Με ενδιαφέρον αναμένουμε την αντίδραση της Επιτροπής σχετικά με το αίτημά μας γιατί θα κριθεί κατά πόσον εννοούνται οι νέες πολιτικές, χωρίς νομικισμούς και υπεκφυγές. Και τούτο γιατί υφίστανται τεράστια οικονομικά συμφέροντα από την φερόμενη ως επένδυση στην περιοχή μας, επένδυση, που όπως η συγκεκριμένη αναφορά και καταγγελία καταγράφει με τον πιο ακριβή και βάσιμο τρόπο, συνεπάγεται την καταστροφή του περιβάλλοντος.

Η αναφορά-καταγγελία μας αλλά και το αίτημα μας στηρίζονται στις διατάξεις: του Κανονισμού 614/04, του Κανονισμού 761/2001, της Οδηγίας 85/337, της Οδηγίας 2008/1, της Οδηγίας 92/43, της Οδηγίας 97/11, της Οδηγίας 2009/147, της Οδηγίας 2001/42, των άρθρων 11, 14 παρ. 3, 191, 192 και 193 ΣΛΕΕ, καθώς και στις διατάξεις της Σύμβασης της Βόννης της 23ης/6/1979  και της Διεθνούς Σύμβασης της Βέρνης της  19ης/9/1979.
Ασφαλώς είμαστε αποφασισμένοι, αν το αίτημα μας δεν δικαιωθεί, να προσφύγουμε στην δικαιοδοτική κρίση του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο».