Ένοχους έκρινε το Δικαστήριο τον Δήμαρχο Κώστα Νικολούζο και τον Πρόεδρο του ΣΥΔΙΣΑ Σπύρο Ασπιώτη, για απόπειρα υποβάθμισης του Περιβάλλοντος και τους επέβαλε ποινή 8 μηνών με δικαίωμα έφεσης.